Chế độ làm việc của động cơ truyền động

Động cơ truyền động có ở cơ cấu nâng hạ từ bài trước bạn đã biết đến việc yêu cầu truyền động của thiết bị, nhưng không phải chỉ có mỗi yêu cầu mà còn có cả chế độ làm việc nữa.

Trước tiên để đi vào tìm hiểu chế độ làm việc của động cơ thì chúng ta hãy khái quát một số cấu tạo về cơ cấu nâng hạ cầu trục bao gồm:

Có tất cả 3 cơ cấu di chuyển như sau:

– Nâng hạ vật

– Di chuyển xe con

– Di chuyển xe cầu

Cấu tạo của cơ cấu nâng hạ cầu trục

Ngoài ra cấu tạo nó được được thế hiện 3 loại xe là:

– Xe cầu

– Xe con 

Cơ cấu nâng hạ

Chế độ làm việc được chia làm các góc phần sau:

+ Ở góc phần tư thứ nhất:

Máy điện làm việc chế độ động cơ (đường 1)

M = Mc + Mđm

Với:

M – momen do động cơ sinh ra

Mc – momen cản do tải trọng gây ra

Mđms – momen cản do ma sát gây ra

Đối với động cơ nâng hạ làm việc ở chế độ nâng hàng, còn đối với động cơ di chuyển làm việc ở chế độ chạy tiến.

+ Ở góc phần tư thứ hai:

Máy điện làm việc ở chế độ máy phát. Đối với cơ cấu di chuyển, đường 1 thực hiện hãm tái sinh khi có ngoại lực tác dụng cùng chiều với chuyển động của cơ cấu. Còn đối với cơ cấu nâng hạ thực hiện hãm động năng (đường 3).

+ Ở góc phần tư thứ ba:

Máy điện làm việc ở chế độ động cơ. Đối với cơ cấu di chuyển tương ứng với chạy lùi. Còn đối với cơ cấu nâng hạ:

Mc < Mm

M = Mms – Mc

Chế độ này được gọi là chế độ hạ động lực.

+ Ở góc phần tư thứ tư:

Máy điện làm việc ở chế độ máy phát. Đối với cơ cấu nâng hạ:

Mc > Mms

M = Mc – Mms

Hàng sẽ được hạ do tải trọng của nó. Còn động cơ đóng điện ở nâng để hãm tốc độ hạ hàng. Lúc này động cơ làm việc ở chế độ hãm ngược (đường 2).

Khi thực hiện hạ động lực, động cơ làm việc ở chế độ hãm tái sinh (máy phát) với tốc độ hạ lớn hơn tốc độ đồng bộ (đường 4).

Chế độ làm việc của động cơ truyền động


Kết nối với chúng tôi


Chia sẻ trên
DV bảo hành và sửa chữa

Toàn bộ thiết bị Khoáng sơn
cung cấp sẽ được bàn
giao theo phương thức
“chìa khóa trao tay” bảo hành
12 tháng miễn phí và 
bảo dưỡng chăm sóc định kỳ.
Khoáng sơn với đội 
ngũ kỹ thuật
viên chuyên nghiệp 
đảm bảo mang lại cho
quý khách dịch vụ 
hậu mãi 24/7
hoàn hảo, giúp kéo dài
tuổi thọ thiết bị,
giảm thiểu thời gian
hỏng máy
và làm tăng độ tin
cậy của thiết bị.
Công ty Khoáng Sớn
sẽ giúp quý
khách tư vấn, đào tạo,
hướng dẫn sử dụng
và cấp chứng chỉ sử dụng thiết bị.