Đặc tính tổng hợp của tuốc bin mô hình

Tuốc bin tâm trục đối với các đại lượng và lưu lượng quy dẫn với các đặc tính tổng hợp của thiết bị cần phải có sự tính toán chính xác nhằm đảm bảo cho sự hoạt động ổn định.

Khái quát một chút về các đại lượng quy dẫn từ bài trước bao gồm có:

– Các đại lượng quy dẫn

– Tốc độ quy dẫn

– Vòng quay đặc trưng

– Chọn kiểu tuốc bin mô hình

Tại vùng hiệu suất lưu lượng quy dẫn với số vòng quay quy dẫn, từ đó ta tính được đường kính bánh xe công tác D với lưu lượng tính toán,  lưu lượng quy dẫn và cột cáp.

Vậy ta có thể tính được số vòng quay của trục tuốc bin với số vòng quay quy dẫn, đường kính tại cửa vào của bánh xe công tác với 1500 vòng trên phút.

Đặc tính tổng hợp của tuốc bin mô hình

Biểu đồ tính toán số vòng quay của trục tuốc bin

Đặc tính tổng hợp của tuốc bin mô hình

Đường đặc tính tổng hợp chính của tuốc bin PO 115/697

+ Tính toán chọn máy phát điện

Công suất được tính với khối lượng riêng của nước với 1000 kg/m3; Gia tốc trọng trường là 9,81 m/s; công suất trên trục tuốc bin W; lưu lượng tính toán với 0,85 m3/s; cột áp tính toán 120 m với hiệu suất tuốc bin là 0,84.

Vậy công suất trên trục tuốc bin là: 714,44 KW.

Công suất máy phát điện được tính toán dựa trên biểu đồ sau:

Đặc tính tổng hợp của tuốc bin mô hình

Các kích thước chính của máy phát điện trục đứng

Trong đó với hiệu suất máy phát điện, trong đó tính toán sơ bộ ban đầu có thể lấy cho các máy phát điện nhỏ cho các máy phát điện lớn.

Vậy công suất máy phát  điện là: 671,57 KW

Vì máy phát điện được nối trục tiếp với tuốc bin nên số vòng quay trên trục tuốc bin cũng chính là số vòng của máy phát điện với 1500 vòng trên phút.

Dựa vào số tay máy phát điện, ta chọn loại máy phát trục đứng có công suất N = 670 KW và có số vòng quay n = 1500 vòng trên phút.

Thiết kế bánh xe công tác và đặc điểm cấu tạo trong nhiệm vụ vận hành bánh xe công tác sẽ nói tiếp ở bài sau.


Kết nối với chúng tôi


Chia sẻ trên
DV bảo hành và sửa chữa

Toàn bộ thiết bị Khoáng sơn
cung cấp sẽ được bàn
giao theo phương thức
“chìa khóa trao tay” bảo hành
12 tháng miễn phí và 
bảo dưỡng chăm sóc định kỳ.
Khoáng sơn với đội 
ngũ kỹ thuật
viên chuyên nghiệp 
đảm bảo mang lại cho
quý khách dịch vụ 
hậu mãi 24/7
hoàn hảo, giúp kéo dài
tuổi thọ thiết bị,
giảm thiểu thời gian
hỏng máy
và làm tăng độ tin
cậy của thiết bị.
Công ty Khoáng Sớn
sẽ giúp quý
khách tư vấn, đào tạo,
hướng dẫn sử dụng
và cấp chứng chỉ sử dụng thiết bị.