Hướng dẫn fix lỗi Let Encrypt X3 expired

3 cách khắc phục lỗi Let Encrypt X3 expired là dùng trình duyệt Firefox, cài đặt certificate thủ công và nhập chứng chỉ vào trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Opera.

Sau ngày 30/9/2021 một số máy tính sử dụng trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Opera sẽ không thể truy cập trang web do chứng chỉ IdentTrust DST Root CA X3 hết hạn. Để truy cập được người dùng cần sử dụng trình duyệt Firefox hoặc cài chứng chỉ thủ công theo hướng dẫn sau.

Cài chứng chỉ Root Certificates thủ công

B1: Tải file jsrgrootx1.der ở link hoặc https://letsencrypt.org/certs/isrgrootx1.der

B2: Cài đặt theo hướng dẫn

fix-loi-SSL-Let-encrypt-1

fix-loi-SSL-Let-encrypt-2

fix-loi-SSL-Let-encrypt-3

fix-loi-SSL-Let-encrypt-4

fix-loi-SSL-Let-encrypt-5

fix-loi-SSL-Let-encrypt-6

fix-loi-SSL-Let-encrypt-7

 

B3: Khởi động lại thiết bị và trình duyệt.

Cài chứng chỉ Root Certificates bằng cách nhập vào trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Opera

B1: Tải file jsrgrootx1.der ở link hoặc https://letsencrypt.org/certs/isrgrootx1.der

B2: Mở trình duyệt

Nhấp vào Tùy chỉnh và điều khiển nút Google Chrome ở góc trên bên phải

Chọn Settings (Cài đặt)

fix-loi-SSL-Let-encrypt-9

Trong phần Privacy and security (Quyền riêng tư và bảo mật) , hãy nhấp vào Security (Bảo mật). Cuộn xuống cuối trang.

Nhấp vào Manage certificates (Quản lý chứng chỉ), Cửa sổ mới sẽ xuất hiện

fix-loi-SSL-Let-encrypt-11

Chọn tab Trusted Root Certification Authorities

fix-loi-SSL-Let-encrypt-12

Nhấp vào Import

Trong cửa sổ đã mở, nhấp vào Next

Trong cửa sổ tiếp theo, nhấp vào Browse, cửa sổ điều hướng sẽ xuất hiện

Điều hướng đến thư mục lưu trữ chứng chỉ đã tải xuống

Chọn All Files làm loại tệp

Nhấp vào isrgrootx1.cer

Nhấp vào Open

Nhấp vào Next để thực hiện các bước sau

Nhấp vào Finish

Cảnh báo Bảo mật sẽ xuất hiện. Chỉ cần nhấp vào 

Trong Trình hướng Certificate Import Wizard bấm OK

Sau đó đóng trình duyệt và mở lại.

Nguồn:  https://helpdesk.inet.vn/

Cầu Trục Thái Long


Kết nối với chúng tôi


Chia sẻ trên
DV bảo hành và sửa chữa

Toàn bộ thiết bị Khoáng sơn
cung cấp sẽ được bàn
giao theo phương thức
“chìa khóa trao tay” bảo hành
12 tháng miễn phí và 
bảo dưỡng chăm sóc định kỳ.
Khoáng sơn với đội 
ngũ kỹ thuật
viên chuyên nghiệp 
đảm bảo mang lại cho
quý khách dịch vụ 
hậu mãi 24/7
hoàn hảo, giúp kéo dài
tuổi thọ thiết bị,
giảm thiểu thời gian
hỏng máy
và làm tăng độ tin
cậy của thiết bị.
Công ty Khoáng Sớn
sẽ giúp quý
khách tư vấn, đào tạo,
hướng dẫn sử dụng
và cấp chứng chỉ sử dụng thiết bị.