Mẫu ghi chép kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu

Khi đã xử lý kết quả và thời hạn kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu (cầu trục) như đã nói ở bài trước thì cuối cùng người thực hiện dự hay hay vận hành thiết bị phải điền đầy đủ vào mẫu ghi chép kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu.

Kiểm định cầu trục

Hình ảnh các công nhân đang tiến hành kiểm định và lắp đặt cầu trục

MẪU BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

……,ngày …..… tháng …..…năm 20…

BẢN GHI CHÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

 (Ghi đầy đủ thông số kiểm tra, thử nghiệm theo đúng quy trình kiểm định)

1. Thông tin chung

Tên thiết bị:…………………………..…………………………. ………………………

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: …………………………………………………..………..

Địa chỉ (trụ sở chính của cơ sở):……………………………………………………………

Địa chỉ (Vị trí) lắp đặt:……………………………………………………………………….

Nội dung buổi làm việc với cơ sở:

– Làm việc với ai: (thông tin)

– Người chứng kiến:

2. Thông số cơ bản thiết bị:

– Mã hiệu:…………………………………. – Vận tốc di chuyển xe con:……………..m/ph
– Số chế tạo:……………………………… – Vận tốc di chuyển thiết bị:………………m/ph
– Năm sản xuất: ………………………… – Khẩu độ, công xôn:…………………………..m
– Nhà chế tạo: ……………………………. – Độ cao nâng móc(chính, phụ) :…………. m
-Trọng tải thiết kế:………………… tấn – Trọng tải ở cuối công xôn:………………. tấn
– Vận tốc nâng:…………………….m/ph

– Công dụng: ……………………………………….

3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu:

– Lý lịch máy:

– Hồ sơ kỹ thuật:

4.  Mã nhận dạng các thiết bị đo kiểm:

5.  Tiến hành kiểm định thiết bị:

Kiểm tra bên ngoài:

+ Kết cấu kim loại

+ Cụm móc, puly:…

+ Cáp và cố định cáp:…

+ Nối đất bảo vệ:

+ Ray, cố định ray:

+ Phanh:….

+ Các thiết bị an toàn:

Kiểm tra kỹ thuật:

– Thử tải 125%:(treo tải 10 phút)

+ Phanh: ……

+ Kết cấu kim loại:….

–  Thử tải động 110% :

+ Phanh (có đảm bảo, giữ tải hay không)

+ Các cơ cấu, bộ phận:

+ Kết cấu kim loại :

6. Kiểm tra các hạn vị, bộ báo tải, bộ quá tải.

7. Xử lý kết quả kiểm định, kiểm tra đánh giá kết quả.

8. Kiến nghị: (nếu có)

KIỂM ĐỊNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)


Kết nối với chúng tôi


Chia sẻ trên
DV bảo hành và sửa chữa

Toàn bộ thiết bị Khoáng sơn
cung cấp sẽ được bàn
giao theo phương thức
“chìa khóa trao tay” bảo hành
12 tháng miễn phí và 
bảo dưỡng chăm sóc định kỳ.
Khoáng sơn với đội 
ngũ kỹ thuật
viên chuyên nghiệp 
đảm bảo mang lại cho
quý khách dịch vụ 
hậu mãi 24/7
hoàn hảo, giúp kéo dài
tuổi thọ thiết bị,
giảm thiểu thời gian
hỏng máy
và làm tăng độ tin
cậy của thiết bị.
Công ty Khoáng Sớn
sẽ giúp quý
khách tư vấn, đào tạo,
hướng dẫn sử dụng
và cấp chứng chỉ sử dụng thiết bị.