Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Phần 1)

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu được áp dụng nhiều trong việc đảm bảo an toàn trong việc xây dựng và lắp ráp các thiết bị cầu trục, công trục,… Trong bài này chúng ta sẽ tìm kiểm về phạm vi đối tượng áp dụng và tài liệu viện dẫn bao gồm những gì!

+ Phạm vi và đối tượng áp dụng:

– Phạm vi áp dụng:

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các thiết bị nâng kiểu cầu (bao gồm: cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Thiết bị nâng hạ

Quy trình này không áp dụng cho các loại thiết bị nâng kiểu cầu đặt lên hệ nổi làm việc.

Căn cứ vào quy trình này, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại thiết bị nâng kiểu cầu nhưng không được trái với quy định của quy trình này.

– Đối tượng áp dụng:

1. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng thiết bị nâng kiểu cầu nêu tại Mục 1.1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở);
2. Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Cầu trục và đặc điểm công nghệ

– Tài liệu viện dẫn:

– TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.

– TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng.

– TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn chung.

– TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện.

– TCVN 5179:90, Máy nâng hạ – Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn.

– TCVN 9358 : 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.

– TCXDVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

– QCVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.

Trong trường hợp các tài liệu viện dẫn nêu trên có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.

Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của thiết bị nâng kiểu cầu có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, cơ sở chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.


Kết nối với chúng tôi


Chia sẻ trên
DV bảo hành và sửa chữa

Toàn bộ thiết bị Khoáng sơn
cung cấp sẽ được bàn
giao theo phương thức
“chìa khóa trao tay” bảo hành
12 tháng miễn phí và 
bảo dưỡng chăm sóc định kỳ.
Khoáng sơn với đội 
ngũ kỹ thuật
viên chuyên nghiệp 
đảm bảo mang lại cho
quý khách dịch vụ 
hậu mãi 24/7
hoàn hảo, giúp kéo dài
tuổi thọ thiết bị,
giảm thiểu thời gian
hỏng máy
và làm tăng độ tin
cậy của thiết bị.
Công ty Khoáng Sớn
sẽ giúp quý
khách tư vấn, đào tạo,
hướng dẫn sử dụng
và cấp chứng chỉ sử dụng thiết bị.