Thiết bị nâng hạ và quy trình kiểm định (Phần 1)

Buộc móc và làm tín hiệu an toàn khi vận hành cầu trục đã được nói đến từ bài trước nhưng ngoài việc vận hành cầu trục thì các thiết bị khác sẽ có quy trình kiểm định như thế nào? Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến quy trình kiểm định thiết bị nâng hạ

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng hạ do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết Định số 66/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008.

I. Phạm vi và các đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng  thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Việc kiểm định kỹ thuật thiết bị nâng phải được thực hiện trong những trường hợp sau:

– Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng.

– Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn.

– Sau khi thiết bị xẩy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong.

– Hết hạn kiểm định hoặc trước thời hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị nâng.

– Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động.

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng các thiết bị nâng nêu trên có trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm định theo quy định của pháp luật.

Thiết bị nâng hạ

II. Tiểu chuẩn cho việc áp dụng

– TCVN 4244 – 2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.

– TCVN 4755 – 1989: Cần trục – Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực.

– TCVN 5206 – 1990: Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng.

– TCVN 5207 – 1990: Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn chung.

– TCVN 5209 – 1990: Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện.

– TCVN 5179 – 90: Máy nâng hạ – Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn.

Có thể kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của một số đối tượng thiết bị theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, hay cơ sở chế tạo, với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu qui định trong các Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) được viện dẫn trong quy trình này hoặc các Tiêu chuẩn Quốc gia đã được nêu trên chưa có quy định các chỉ tiêu kỹ thuật an toàn cho đối tượng này.


Kết nối với chúng tôi


Chia sẻ trên
DV bảo hành và sửa chữa

Toàn bộ thiết bị Khoáng sơn
cung cấp sẽ được bàn
giao theo phương thức
“chìa khóa trao tay” bảo hành
12 tháng miễn phí và 
bảo dưỡng chăm sóc định kỳ.
Khoáng sơn với đội 
ngũ kỹ thuật
viên chuyên nghiệp 
đảm bảo mang lại cho
quý khách dịch vụ 
hậu mãi 24/7
hoàn hảo, giúp kéo dài
tuổi thọ thiết bị,
giảm thiểu thời gian
hỏng máy
và làm tăng độ tin
cậy của thiết bị.
Công ty Khoáng Sớn
sẽ giúp quý
khách tư vấn, đào tạo,
hướng dẫn sử dụng
và cấp chứng chỉ sử dụng thiết bị.