Thiết bị nâng hạ và quy trình kiểm định (Phần 2)

Bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về thiết bị nâng hạ và quy trình kiểm định trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thuật ngữ và định nghĩa, các bước kiểm định công với phương tiện kiểm định.

III. Thuật ngữ và định nghĩa

– Trong quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong TCVN 4244 – 2005.

– Kiểm tra hàng năm: là hoạt động đánh giá định kỳ về tình trạng kỹ thuật của đối tượng kiểm định theo quy định của nội quy, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

– Kiểm định lần đầu: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của đối tượng kiểm định theo quy định của các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động khi đối tượng được lắp đặt để sử dụng lần đầu tiên.

– Kiểm định định kỳ: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của đối tượng kiểm định theo quy định của các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động định kỳ theo yêu cầu tại phiếu kết quả kiểm định.

– Kiểm định bất thường: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của đối tượng kiểm định theo quy định của các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động khi đối tượng kiểm định bị sự cố, tai nạn hoặc sửa chữa lớn.

Cầu trục gian máy

Hình ảnh một chiếc cầu trục gian máy được vận hành ngoài trời.

IV. Các bước kiểm định

Khi kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường, cơ quan kiểm định phải tiến hành lần lượt theo các bước sau:

– Kiểm tra bên ngoài.

– Kiểm tra kỹ thuật – Thử không tải.

– Các chế độ thử tải – Phương pháp thử.

– Xử lý kết quả kiểm định.

V. Phương tiện kiểm định

Yêu cầu về phương tiện kiểm định: Các phương tiện kiểm định phải phù hợp với đối tượng kiểm định, phải được kiểm chuẩn và có độ chính xác phù hợp với qui định của cơ quan chức năng có thẩm quyền và bao gồm những loại sau:

– Thiết bị đo tải trọng thử (lực kế).

– Thiết bị đo đường kính (thước cặp, pan me).

– Thiết bị đo khoảng cách (thước lá, thước mét).

– Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc quay.

– Thiết bị đo điện trở cách điện.

– Thiết bị đo điện trở tiếp đất.

– Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác nếu cần.


Kết nối với chúng tôi


Chia sẻ trên
DV bảo hành và sửa chữa

Toàn bộ thiết bị Khoáng sơn
cung cấp sẽ được bàn
giao theo phương thức
“chìa khóa trao tay” bảo hành
12 tháng miễn phí và 
bảo dưỡng chăm sóc định kỳ.
Khoáng sơn với đội 
ngũ kỹ thuật
viên chuyên nghiệp 
đảm bảo mang lại cho
quý khách dịch vụ 
hậu mãi 24/7
hoàn hảo, giúp kéo dài
tuổi thọ thiết bị,
giảm thiểu thời gian
hỏng máy
và làm tăng độ tin
cậy của thiết bị.
Công ty Khoáng Sớn
sẽ giúp quý
khách tư vấn, đào tạo,
hướng dẫn sử dụng
và cấp chứng chỉ sử dụng thiết bị.