Tuốc bin tâm trục đối với các đại lượng và lưu lượng quy dẫn

Bài trước chúng tôi đã cho bạn biết đến các điều kiện tương tự về hình học của tuốc bin tâm trục. Nhưng ngoài ra các đại lượng quy dẫn và lưu lượng quy dẫn cũng góp vai trò rất quan trọng trong việc vận hành máy tuốc bin.

Hãy khái quát một chút từ bài trước được nói đến các điều kiện về hình học và tuốc bin tâm trục gặp phải:

– Điều kiện về sự đòi hỏi hình dạng của các phần nước qua của tuốc bin.

– Điều kiện về hình học khi toàn bộ các kích thước và bề mặt các phần nước qua lại các điểm tương ứng của chúng tuân theo tỉ lệ.

– Phải đảm bảo độ mỡ của bộ phận hướng nước và góc đặt của bánh xe công tác.

Có 2 loại động lực học tương tác đến máy tuốc bin đó là tương tự về động học tương tự về động lực học

+ Các đại lượng quy dẫn

Lưu lượng quy dẫn là lưu lượng của tuốc bin quy về điều kiện D = 1 m, H = 1 m trong đó có lưu lượng quy dẫn được xác định theo công thức lưu lượng tính toán, cột áp tính toán và đường kính tại mép vào bánh xe công tác.

+ Tốc độ quy dẫn

Tốc độ quy dẫn của tuốc bin là tốc độ quy về điều kiện H = 1 m, D = 1 m và được xác định với số lượng vòng quay của trục tuốc bin tính theo số vòng trên phút

+ Vòng quay đặc trưng

Vòng quay đặc trưng là số vòng quay của tuốc bin mô hình đồng dạng hình học làm việc với cột nước H = 1 m, phát ra công suất N = 1 KW. Vòng quay đặc trưng được xác định theo công thức số vòng quay của trục tuốc bin tính theo số vòng trên phút, công suất của trục tuốc bin (KW) và cột áp tính toán (m).

Tính các thông số cơ bản của tuốc bin thiết kế dựa vào đường đặc tính tổng  hợp chính của tuốc bin mô hình.

+ Chọn kiểu tuốc bin mô hình

Tuốc bin tâm trục đối với các đại lượng và lưu lượng quy dẫn

Biểu đồ biểu diễn phạm vi sử dụng của các kiểu tuốc bin

Dựa vào cột nước H = 102 m ở hình trên được biểu diễn theo kiểu tuốc bin PO 115/697. Trong đó với PO được biểu diễn là tâm trục, cột nước 115 lớn nhất của kiểu bánh xe công tác và 697 biểu diễn só hiệu mẫu thí nghiệm.

Đường đặc tính tổng hợp chính tuốc bin mô hình sẽ được nói đến ở bài tiếp theo.


Kết nối với chúng tôi


Chia sẻ trên
DV bảo hành và sửa chữa

Toàn bộ thiết bị Khoáng sơn
cung cấp sẽ được bàn
giao theo phương thức
“chìa khóa trao tay” bảo hành
12 tháng miễn phí và 
bảo dưỡng chăm sóc định kỳ.
Khoáng sơn với đội 
ngũ kỹ thuật
viên chuyên nghiệp 
đảm bảo mang lại cho
quý khách dịch vụ 
hậu mãi 24/7
hoàn hảo, giúp kéo dài
tuổi thọ thiết bị,
giảm thiểu thời gian
hỏng máy
và làm tăng độ tin
cậy của thiết bị.
Công ty Khoáng Sớn
sẽ giúp quý
khách tư vấn, đào tạo,
hướng dẫn sử dụng
và cấp chứng chỉ sử dụng thiết bị.